Våra anställda

Øyvind Tholvsen

 Föreståndare och pastor

oyvind@lugnetkyrkan.se

070-644 32 27

Cecilia Lindé

Pastor med inriktning på omsorg och husgrupper

cecilia@lugnetkyrkan.se

073-586 19 82

David Lindé

Pastor med inriktning ungdom och unga vuxna

david@lugnetkyrkan.se

070-948 76 58

Gabriella Haglund

Pastor med inriktning barn och familj samt verksamhetssamordning.

Arbetar även som instruktör för Bibeläventyret, som riktar sig till åk 4 och 5.

gabriella@lugnetkyrkan.se

070-725 37 27

Daniel Severus

Församlingens ordförande (ej anställd)

daniel.severus@lugnetkyrkan.se

073-047 77 25